کوچه ۲ (۲) – آیا رابطه‌ای بین بی خبری از ستاره و حسین وجود دارد؟

16

بهمن به سختی مریض شده٬ اما می داند که مریضی او از یک سرما خوردگی ساده بیشتر است. مدت هاست که از ستاره خبری نیست٬ نه نامه ای٬ نه پیغامی٬ و نه تماسی. با مرور خاطرات بهمن به یاد آورد که بازجو بعد از دست گیری شهاب٬ حتی یک سوال هم از ستاره و دوستی آنها نپرسیده بود٬ و حالا نامه ای عجیب از فردی با نام مستعار حسین دریافت کرده بود. آیا رابطه‌ای بین بی خبری از ستاره و حسین وجود دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32051