چند ثانیه با شما (۵۸) – جشن هایی فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی

12

شواهد تاریخی نشون می‌ده که فرهنگ ایرانی پر از جشن‌ها و آئین هایست که به مناسبت های گوناگون در فصل های مختلف سال، ماه‌ها و حتی بعضا به صورت هفتگی برگزار می شد و تفاوت‌های قومی و دینی و زبانی عاملی بازدارنده برای این یگانگی نبود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32050