لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32026

چهل تیکه (۱۱) – داستان تابستان چند سال پیش، ق۱

191

آیا در تابستا‌ن‌های عمرتان در کلاس‌های مختلف و بسیار زیادی شرکت کرده‌اید؟ پس حتماً حال و احوال شخصیت اصلی داستان فارِس، نویسنده‌ی این داستان را می‌شناسید!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.