خبرنگار – در آستانه دو عید بزرگ در آئین بهائی

15

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا.
در آستانه سالروز تولد حضرت بهاءالله بنیانگزارِ آئین بهائی، و سالروز تولد حضرت باب، مبشرِ آئین بهائی نگاهی داریم به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در اوایل قرن نوزدهم میلادی!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32014