لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32005

(سپهر سخن – ف۳ ق۲۶ – حضرت عبدالبهاء (آخرین بخش

76

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: بصر ظاهر درست نمی بیند، قوه‌ی بصیرت قدری اعانه می‌فرماید، به هوای دست مرقوم می‌شود. چون به یاد تو افتادم راضی نیستم که قلم از دست بنهم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.