لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32003

برنامه کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۷

229

سه شنبه های نقره ای این هفته هم با دو برنامه «شعله» و «سپهر سخن» به استقبال شنوندگان عزیز آمده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.