لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31975

صفحه نمایش ف۲ ق۲۰ – عباس نعلبندیان نمایش: ناگهان هذا حبیب الله

128

بخش اول: خلاصه ای از سرگذشت عباس نعلبندیان نویسنده‌ای نابغه و خاص
بخش دوم: بخشی از نمایش نامه ناگهان هذا حبیب الله


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.