لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31974

برنامه کامل ۱۳ آبان ۱۳۹۷

220

در پیام دوست یکشنبه های این هفته هم دو بخش داریم در بخش اول قسمت دیگری از فصل دوم «صفحه نمایش» و در بخش دوم قسمت جدیدی از برنامه «پیشنهاد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.