لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31960

ماجراهای تیران و مهران – میراث معنوی

254

آزادی یعنی من، تو، او، سیاه، سفید و از هر دین و اقلیتی، بدون هیچ مرزی با وحدت عالم انسانی در میان نسل ها که از ارش و احترام برخوردار است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.