لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31934

برنامه کامل ۱۲ آبان ۱۳۹۷

167

برنامه این شنبه را با مسیر سبز آغاز می‌کنیم و با ورقی از خاطرات ادامه می‌دهیم و با پندها و پیمان‌ها به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.