لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31915

کوچه ۲ (۱) – نامه الکترونیکی که خبر از اتفاقات تازه‌ای دارد

197

مدتی است که بهمن ایران را ترک کرده و به ترکیه مهاجرت کرده است. احساسات و افکار بهمن مانند طوفانی در این مدت در روح و روانش می تازند، و او با حس دلتنگی برای عزیزانش در ایران دست و پنجه نرم می کند. در همین میان، نامه الکترونیکی عجیبی دریافت می کند که فکر او را بیشتر از قبل مشغول می کند. نامه‌ای از فردی ناشناس که از پیچ و خم زندگی بهمن با خبر است. آیا بهمن جواب نامه ی او را می دهد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.