لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31913

موج مثبت (۵۴) – جامعه جهانی بهائی یک سازمان غیردولتی بین‌المللی

209

جامعه جهانی بهائی که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد و در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو دفاتری دارد. در سال‌های گذشته، تأسیس دفتر جامعه‌ی جهانی بهائی در آدیس آبابا (BIC AAO) گامی مهم و رو به جلو در راستای تلاش‌های جامعه بهائی بود، تلاش‌هایی به منظور مشارکت در توسعه و رفاه قاره آفریقا.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.