لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31912

چند ثانیه با شما (۵۷) – رویای تحصیلاتی رایگان فارغ از تبعیض و نابرابری

137

در قانون اساسی ایران اینطور اومده: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظفه وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد ولی این موضوع در عمل چگونه است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.