لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31896

ماجراهای تیران و مهران – بیداری

113

مغز خالی، انسان را به عقب می راند نه جیب خالی، فرق زیادیمان آن است که فردی خود را به خواب زده باشد یا اینکه خود در خواب غفلت و نادانی باشد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.