چهل تیکه (۱۰) – داستان مجنون

24

اگر شما در زمان نامناسب در مکانی نامناسب باشید چه می‌کنید؟ رامین برای ما توضیح می‌دهد!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31872