لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31859

این روزها – حکایت سرایدار دبیرستان و دانش آموزان خانه به دوش

237

حکایت کرلاین کالینز می تونه حکایت خیلی از ما باشه، یعنی حکایت انسانیت انسان ها. انسانیتی که در دورن انسان ها نهفته است و در قدم های که اون ها برای بهبود شرایط انسان های دیگه برمی دارند جلوه گر میشه!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.