این روزها – حکایت سرایدار دبیرستان و دانش آموزان خانه به دوش

20

حکایت کرلاین کالینز می تونه حکایت خیلی از ما باشه، یعنی حکایت انسانیت انسان ها. انسانیتی که در دورن انسان ها نهفته است و در قدم های که اون ها برای بهبود شرایط انسان های دیگه برمی دارند جلوه گر میشه!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31859