برنامه کامل ۹ آبان ۱۳۹۷

14

در پیام دوست این چهارشنبه برنامه های «زبان قصه ها» و «خبرنگار» را خواهیم شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31855