لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31844

شعله (۱) لوا (۷) – زیارت حضرت عبدالبهاء

126

با اینکه حضرت عبد البهاء شرایط سخت و خطرناکی را در تبعیدگاه خود می گذرانند، اولین گروه از زائرین غربی قصد زیارت ایشان را دارند. لوا هم جزو این گروه است. آیا مشکلی برای حضرتش پیش نخواهد آمد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.