لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31843

برنامه کامل ۸ آبان ۱۳۹۷

122

سه شنبه های نقره ای این هفته هم با دو برنامه «شعله» و «سپهر سخن» به استقبال شنوندگان عزیز آمده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.