لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31842

سپهر سخن – ف۳ ق۲۵ – اتحاد

233

حضرت عبدالبهاء می‌ فرمایند: جمیع این بلایا و محن و رزایا را جمال موعود تحمل فرمود تا در میان بشر وحدت انسانی تقرر یابد و اتحاد و یگانگی تاسیس جوید و بنیاد اختلاف و بیگانگی به کلی برافتد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.