برنامه کامل ۷ آبان ۱۳۹۷

16

در پیام دوست این دوشنبه ابتدا برنامه این روزها و سپس نمایش رادیویی دوران شکوفایی و در آخر گزیده‌هایی از یک سخنرانی را خواهیم شنید.

برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31829