لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31801

عرفان جانان – آیا پیمودن وادی های چهارگانه هدف و مراد سالک است؟

168

آموزش در این رساله برای رسانیدن سالک به درجه بلوغ است در هر یک از این مراحل، و متناسب با درجه عرفان او. و این می‌تواند راه خصومت را میان آنان که برداشت هایی متفاوت از حقیقت دارند ببندد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.