لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31790

ورقی از خاطرات ف۲ ق۱۳ – استاد خردسال

120

شخصیت‌ هایى که به لطف شاداب خردسال از پسِ پشتِ صفحه هاى کتاب داستان، به زندگى واقعى پا گذاشتند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.