لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31770

بانوی سرزمین من (۲۷) – فقر معضلی اجتماعی و رو به رشد.

146

پایان دادن به فقر نیازمند اقدامی فراتر از اصلاح سیاست‌ گذاری های اجتماعی و اقتصادیست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.