لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31767

چند ثانیه با شما (۵۶) – ریشه کن کردن فقر

148

آیا تا کنون در مورد شاخص فقر مطلق چیزی شنیدید؟ در این باره اینطور نوشته شده: بر اساس تعریف سازمان ملل، شاخص فقر مطلق، در آمد روزانه کمتر از ۱.۲۵ دلاره، نگاهی به آمارهای سازمان ملل نشون میده که ۸۳۶ میلیون نفر در جهان هنوز در فقر مطلق به سر می برند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.