لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31766

یک قهرمان (۵۶) – سوزان مانزی و حمایت از قربانیان تجاوز جنسی

158

سوزان مانزی که در دوران نوجوانی توسط دوست پسر خود درگیر مساله قاچاق و سوءاستفاده جنسی شده، با تاسیس سازمانی به نجات قربانیان این معضل اجتماعی می شتابد و تلاش می کند به آن ها در ساخت زندگی جدیدشان کمک کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.