لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31749

ماجراهای تیران و مهران – رهگذر

102

باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل کاری است که از روی ناآگاهی انجام می شود، اگر انسان برای هدف خویش از راه درست تلاش کند برای رسیدن به هدف خویش لذت بسیاری خواهد برد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.