لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31749

ماجراهای تیران و مهران – رهگذر

74

باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل کاری است که از روی ناآگاهی انجام می شود، اگر انسان برای هدف خویش از راه درست تلاش کند برای رسیدن به هدف خویش لذت بسیاری خواهد برد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.