لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31726

چهل تیکه (۹) – داستان هیولا

214

سهراب – نویسنده‌‎ این داستان – فردی را در مقابل درونیات خودش قرار می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.