لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31715

«نامه های شاداب دخت (۲۴) – غزل خداحافظی «آخرین بخش

72

آن روز بهاری، نشستم توی بالکنی فکر کردم به استاد سختگیر ادبیاتم که هرچی می نوشتیم، تا می تونست ایراد می گرفت، اما…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.