لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31705

شعله (۱) لوا (۶) – شعله درمعرفی حقیقت تلاش لازم است

45

لوا پس از ملاقات با خانواده به شیکاگو باز می‌گردد و با مردی که ضد دین است ازدواج می کند و می خواهد به زیارت حضرت عبدالبهاء که در فلسطین اسیر وتبعید هستند برود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.