لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31704

برنامه کامل ۱ آبان ۱۳۹۷

208

پخش برنامه‌های شعله و سپهر سخن را در این سه شنبه نقره ای به انتظار نشسته ایم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.