لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31691

دوران شکوفایی (۳۰) – محبت با همه چه آشنا چه بیگانه

164

سمانه: بچه ها عصبانی نشین ها، اما من هنوزهم درست نمی فهمم، چرا ما باید از خودمون شروع کنیم، مگه مائیم که بقیه رو اذیت می کنیم؟ مگه مائیم که ظلم می کنیم؟ می گین ما باید کمالات کسب کنیم، اما این کار ما چه فایده ای داره وقتی بقیه به جرم و جنایت و ظلم خودشون ادامه می دن؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.