لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31690

این روزها به یاد تو – به یاد هنرمندان و هنرآموزان محروم ایران زمین

207

با مرور بخشی از نوشته محمد تنگستانی در سایت خبری ایران وایر، یادی می کنیم از علی رضا، هنرمند جوانی که می گوید در ایران «مصرف مواد مخدر راحت تر از نوازندگی در پارک است».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.