لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31688

برنامه کامل ۳۰ مهر ۱۳۹۷

111

بخش های پیام دوست این دوشنبه «این روزها به یاد تو»، «دوران شکوفایی»، و «گزیده هایی از یک سخنرانی» می باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.