لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31654

عرفان جانان – رساله چهار وادی چگونه گروه چهارم را که اهل فؤادند معرفی می کند؟

129

دراین وادی است که قلب مومن عرش رحمن است، و محل تجلی انوار، و روح اعظم مظهر حق.
در این مقام است که اسماء و صفات را در آن راهی نیست، و در آن عارفان به وصال روی محبوب می رسند. این عالم لامکان است که محل نیستی کامل است. در آن راهی بر محبت و مودت هم نیست، چه محبت هم چون حجابی بین محب و محبوب می گردد. در این جاست که سرّ بلوغ نهائی روح انسان عیان گردد، و به نورالیقین دریابد که خداوند تواناست بهر چه بخواهد و اراده کند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.