لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31599

فصل مشترک – ف٢ یادگیری جمعی راهی بسوی توسعه

237

با توجه به مفهوم یادگیری و به ویژه یادگیری جمعی و به منظور افزایش توانمندی افراد در مسیر ساختن جامعه ای سالم و موفق، جامعه ی بهائی در سراسر دنیا تلاش می کند، با ایجاد فضاها و ترویج فعالیت‌های جمعی، به افراد کمک کند تا درک عمیق‌تری از تعالیم الهی به دست آورند و درباره ی چگونگی استفاده از آن‌ ها برای بهبود شرایط زندگی فردی و جمعی خود دانش و تجربه کسب کنند. تماشای مستندی در همین ارتباط ما را با برخی از این فعالیت ها آشنا می کند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.