لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31571

دمی با تاریخ (۴) – گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم مهر

181

– زادروز سید علی محمد باب
– زادروز آقا سید مهدی گلپایگانی
– اظهار امر خفی حضرت بهاءالله در سیاه‌ چال طهران


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.