لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31569

نقطه سرخط – مدرسه های زنگ زده

135

نگارنده‌ ی یادداشت «فردا اول خلقت است»، با پرداختن به آسیب‌های نظام آموزشی «زنگ‌ زده» حاکم بر مدارس ایران، به معلم‌ ها پیشنهادهایی ارائه می کند که چطور مدرسه را به جای بهتری برای بچه‌ها تبدیل کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.