لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31557

نامه های شاداب دخت (۲۳) – نرگس و مرتضی

218

«زنگ در رو زدن، یه خانم و آقای جوون با کول پشتی هاشون، اومده بودن که به ما برای خونه تکونی کمک کنن»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.