لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31546

سپهر سخن – ف۳ ق۲۳ – تبلیغ دین

209

حضرت عبدالبهاء می‌ فرمایند: ترویج دین الهی به کمالات انسانیه و اخلاق حسنه و شیم مرضیه و روش و حرکت روحانیه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.