لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31545

شعله (۱) لوا (۵) – کنجکاوی مادر برای درک حقیقت

46

مادر لوا که پاسخ سوالاتش را که یک عمر کسی به او نداده بود از لوا می گیرد و تلاش می‌ کند همسر و فرزندانش را با دیدگاه آئین بهائی ازطریق صحبت‌های لوا آشنا کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.