لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31535

برنامه کامل ۲۳ مهر ۱۳۹۷

103

در این روز دوشنبه پیام دوست شامل برنامه این روزها ، نمایش رادیویی دوران شکوفایی و گزیده‌ای از یک سخنرانی خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.