لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31534

«این روزها – «نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم

172

در دنیای پر تلاطم امروز، با این همه ظلم و ستم، بخشیدن و فراموش کردن راهی است سخت و ناهموار و راهرو آن نیازمند قلبی باز، اراده‌ای محکم، و وجدانی بیدار!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.