لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31533

دوران شکوفایی (۲۹) – مهم تر از زندگی

104

ندا: همون طور که بچه برای زندگی در این عالم به دست و پا و گوش و چشم احتیاج داره و اگه قبل از به دنیا اومدن اونا رو به دست نیاورده باشه در این عالم ناتوان می شه، روح هم برای حیاتش در اون عالم به فضائل و کمالاتی مثل محبت، صداقت، وفا و از خودگذشتگی احتیاج داره و اگه اینا رو به دست نیاره در اون عالم ضعیف و ناتوانه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.