برنامه کامل ۲۲ مهر ۱۳۹۷

13

صفحه نمایش و پیشنهاد دو بخشی هستند که پیام دوست یکشنبه‌های این هفته را پوشش می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31520