لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31496

برنامه کامل ۲۱ مهر ۱۳۹۷

148

برنامه این شنبه را با «مسیر سبز» شروع می‌ کنیم و با «ورقی از خاطرات» ادامه می‌ دهیم و با «پندها و پیمان‌ ها» به پایان می‌ بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.