لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31473

برنامه کامل ۲۰ مهر ۱۳۹۷

111

بخش‌ های پنجگانه پرده هفتم در این هفته عبارتند از: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «کافه هنر»، و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.