لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31472

یک فنجان چای داغ (۳۱) – رازهای خشونت‌ های خانوادگی

203

در برنامه این هفته لسلی مورگان اشتاینر، از تجربیات خود می گوید، از اینکه چرا قربانیان خشونت خانوادگی آزاردهنده گانشان را ترک نمی‌ کنند، به گفته او این آزار رسانی تنها در سکوت پیشرفت و گسترش می‌ یابد، پس باید سکوت را شکست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.