لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31470

چند ثانیه با شما (۵۴) – فرهنگ پرهیز از خشونت

146

دوم اکتبر یا دهم مهرماه، سالروز تولد مهاتما گاندیه. کسی که در دوران زندگی استفاده از هر نوع ترور و خشونت رو رد کرد. گفته می شه، فلسفه بی خشونتی گاندی تا کنون بر روی بسیاری از جنبش های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان تآثیر گذاشته.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.