لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31469

یک قهرمان (۵۴) – ماریا رز بلدینگ و کمک به گرسنگان

153

ماریا رز بلدینگ با یک دانشجوی حقوق به نام گرنت نلسون یک پایگاه اینترنتی رایگان به نام MEANS را راه اندازی کردند که شرکت های تجاری را که غذای اضافی دارند با مراکز خیریه ای که به گرسنگان غذا می دهند مربوط می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.