لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31469

یک قهرمان (۵۴) – ماریا رز بلدینگ و کمک به گرسنگان

85

ماریا رز بلدینگ با یک دانشجوی حقوق به نام گرنت نلسون یک پایگاه اینترنتی رایگان به نام MEANS را راه اندازی کردند که شرکت های تجاری را که غذای اضافی دارند با مراکز خیریه ای که به گرسنگان غذا می دهند مربوط می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.